Inteligencia stvorená človekom

Človek a umelá inteligencia včera, dnes, ... zajtra?

Keďže ste začali čítať tento text, je zrejmé, že viete čítať. Schopnosť čítať a porozumieť textu by nebola možná bez zodpovedajúceho stupňa vašej inteligencie - prirodzenej inteligencie. Pojem prirodzená zdôrazňujem preto, lebo obsahom tejto knihy je, na rozdiel od toho, inteligencia umelá. Čiže inteligencia človekom vytvoreného stroja. Mojím cieľom je prístupnou formou predstaviť dôležitú oblasť vedy, techniky, ale aj dnes už aj každodenného života, ktorou je umelá inteligencia (UI)

V tejto knihe sa snažím odpovedať na nasledovné otázky:
 • Aká bola cest UI od jej začiatkov po dnešok?
 • Ako by sa dalo veľmi zjednodušiť vysvetlenie fungovania ľudského mozgu, resp. mozgov niektorých živočíchov? Čo je myslenie a vedomie?
 • Aká je UI dnes?
 • Ako UI funguje
 • Aká bola minulosť, aká je prítomnosť a aká asi bude budúcnosť výpočtovej techniky?
 • Čo sa označuje termínom inteligencia stroja?
 • Aký bude mať vplyv rozvoj UI na sociálnu a ekonomickú situáciu ľudskej spoločnosti? Vezmú stroje ľuďom prácu?
 • Budú stroje čoraz viac múdrieť a ľudia čoraz viac hlúpnuť?
 • Čo sú neurotechnológie alebo pomôžu nám čipy v hlavách lepšie myslieť, uchovávať informácie a komunikovať? Dokážu raz stroje čítať naše myšlienky?
 • Aké stupne vedomia rozlišujeme u živočíchov, kde asi vedomie sídli. Môžeme mať vedomie aj stroj?
 • Aké dôsledky môže mať pre ľudskú populáciu splnenie hypotézy, že stroje raz budú superinteligentné a budú mať vedomie? Prežije človek?

Ivan Sekaj
ISBN 978-80-89824-12-0

Vydanie knihy podporila spoločnosť HUMUSOFT s.r.o.
30 rokov v službách vedy a techniky

BirdWhite