Inteligencia stvorená človekom

Človek a umelá inteligencia včera, dnes, ... zajtra?

Inteligencia stvorená človekom
title_page.jpeg

title_page.jpeg

p38.jpeg

p38.jpeg

p43.jpeg

p43.jpeg

p45.jpeg

p45.jpeg

p52.jpeg

p52.jpeg

p66.jpeg

p66.jpeg

end_page.jpeg

end_page.jpeg